Tietosuojakäytäntö

citywatches.fi tieto suoja käytännön tiedot (alias “verkkosivusto”).

1,0. citywatches.fi kertoo, miten käsittelemme tietoja, se on oikeus perusta ja harjoittamisesta laillista liike toimintaa etuja citywatches.fi tai liittää kolmannen osapuolen sekä luokkien vastaanottajia.

1,1. verkko sivustojen/sovellusten kutsuminen

 • Eväs teet, log-Files, seuranta, sosiaalisen median liitännäiset

Kun käytät sivuillamme, tiedot välitetään Inter netissä meidän Web-palvelin (t). Tämä tapahtuu käyttämäsi laitteen Internet-selaimella. Kerätyt tiedot tallennetaan tilapäisesti loki tiedostoihin. Nämä loki tiedostot sisältävät seuraavat tiedot ja ne tallennetaan, kunnes ne poistetaan automaattisesti. päivä määrä ja aika hakea tietoja, nimi verkko sivun pyydetty, viittaava URL (jos olet saapunut linkin kautta), IP-osoite pyynnön vastaanottavan laitteen, lataus aika, siirrettyjen tietojen ja lisä tietoja eli selaimen versio ja nimi Internet Palveluntarjoaja. citywatches.fi käyttää eväs teitä, seuranta työkaluja ja kohdistus menetelmiä sekä sosiaalisen median laajennuksia. Tietojen keräämiseksi tieto koneelle tai laitteelle voidaan asettaa eväste, kun vierailet palveluissamme. Eväs teet sisältävät pienen määrän tietoja, joiden avulla Web-palvelimemme tunnistavat sinut. Tallennamme tietoja, joita keräämme eväs teiden, loki tiedostojen ja/tai selkeiden GIF-tietojen avulla, jotta voit tallentaa asetuksesi. Saatamme myös automaattisesti kerätä tietoja palveluidemme ominaisuuksien käytöstä, palveluiden toimivuudesta, käyntien tiheydestä ja muista palveluihin liittyvästä kanssakäymisestasi.

citywatches.fi voi laillisesti hankkia ja käsitellä IP-osoitetta, kuten tieto suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa on määrätty. Vaadimme, että nämä tiedot:

 • Varmistaa mukava käyttö liittymä sivuillamme ja tai sovellus (tai molemmat),
 • Tietojen sujuvan siirtämisen varmistaminen,
 • Tieto turvan varmistaminen.

Haluaisimme vahvistaa, että edellä mainitut tiedot, emme voi suoraan vahvistaa henkilöllisyytesi, eikä päätellä muita henkilökohtaisia yksityiskohtia.

Kaikki kerätyt tiedot poistetaan automaattisesti, kun niitä ei enää tarvita.

1,2. sopimuksen perustelut, täytäntöönpano ja/tai irtisanominen

1.2.1. tietojen käsittely sopimuksen tekemisen jälkeen

Jos rekisteröidyt citywatches.fi tai johonkin sovelluksistamme tai ostat tuotteen verkkosivustollamme, käsittelemme tiedot, jotka ovat välttämättömiä tapahtuman tekemiseksi onnistuneesti. Tähän sisältyy:

 • Koko nimi
 • Laskutusosoite
 • Toimitus osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutus-ja maksu tiedot
 • Puhelinnumero

Oikeus perusta edellä mainittujen tietojen keräämiseksi on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta.

Niin kauan kuin emme käytä tietojasi mainonta tarkoituksiin (Katso alla 1,3.), 1E tallentaa kerätyt tiedot toteuttamista varten ostaa. Tällaisen varastoinnin kesto määräytyy tarpeen mukaan esimerkiksi lakisääteisten tai mahdollisten sopimusperusteisten takuiden ja takuu oikeuksien perusteella.

Lisäksi edellä mainitun määrä ajan päätyttyä tiedot säilytetään, jotta ne täyttäisi lailliset velvoitteensa kaupallisissa ja vero laeissa.

Jos haluat käsitellä tuotteen ostamista verkkosivustomme/sovelluksemme kautta, tarvitaan seuraava lisä tietojen käsittely:

Maksu tietosi salataan ja välitetään turvallisesti maksupalveluntarjoajillemme maksun käsittelyä varten. Tiedot, kuten toimitus osoitteesi, sähkö posti osoitteesi ja puhelin numerosi, välitetään logistiikka-ja lähetys kumppaneillemme, jotta he voivat lähettää sinulle (ja meille) tietoja, kun tuote on lähetetty ja odotettu toimitus päivä.

Logistiikka kumppani (t) voi ottaa sinuun yhteyttä selvittääkseen sopivan toimitus ajan.

1.2.2. luotto kelpoisuus ja siirto luoton välitys toimistoiin
citywatches.fi yleensä myöntää asiakkailleen mahdollisuuden ostaa tavaroita käyttämällä turvattavarmat Maksu tavat.

Yleisesti ottaen on olemassa kahdenlaisia maksu mekanismi tarjotaan:

Secure, online ja,

Ei-suojattu offline-tilassa.

Liike toiminnan etujen suojaamiseksi citywatches.fi saattaa tietyissä tapa uksissa tarkastaa asiakkaan luotto kelpoisuuden ennen kuin se myöntää mahdollisuuden käyttää turvattomiksi maksatus menetelmiä.

Näissä puitteissa citywatches.fi on oikeutettu käyttämään negatiivisia luotto tietoja, jotka se on kerännyt kyseiselle asiakkaalle. Lisäksi citywatches.fi on oikeus antaa negatiivisia luotto tietoja asian omaisen asiakkaan muiden liike kumppaneiden citywatches.fi. Tämä tehdään, jotta petosten vuoksi odotettavissa olevat tappiot voidaan minimoida.

Tapa uksissa, joissa asiakas valitsee turvattomien maksu välineiden käytön, citywatches.fi on oikeutettu käyttämään luotto tietoja, jotka on saatu, jotta voidaan laskea maksu kyvyttömyyden ja petosten todennäköisyys. Tämä laskelma tehdään sisäisen pisteytyksen avulla ja se perustuu tunnustetun matemaattisen Tilastollisen menettelyn. Erityisesti sisäisessä pisteytyksestä saadut tiedot ovat seuraavien tieto luokkien yhdistelmiä: osoite tiedot, ikä, halutut maksu ehdot, tilaus polku ja lajitelma ryhmät. Osana sisäistä pisteytystä käytetään vain sellaisia tietoja, jotka asiakas on ilmoittanut meille. Osana tutkittaessa, voidaanko epävarma maksu tapa myöntää, meillä on myös oikeus saada luotto tietoja sinusta ulkoisesta luotto virastosta.

Luotto tietojen pyytämällä seuraavat tiedot välitetään ulkoiselle luotto tieto toimistoille: etunimi, suku nimi, posti osoite, syntymä aika.

Osana luotto tarkistaa, voimme päättää avulla automatisoitu prosessi, onko sinulla on myönnetty haluttu epävarma maksu tapa (erä/lasku maksu). Jos esimerkiksi lähetät negatiivisen luotto raportin tieto toimistolta tai laskettaessa puutteellista piste määrää sisäisen pisteytyksen puitteissa, halutun maksu tavan hylkääminen voidaan suorittaa automaattisesti. Voit vedota siihen, että voimme tehdä manuaalisen tarkistuksen automatisoidusta päätöksestä. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä omia näkemyksiään ja riitauttaa päätös.

Tietojen käsittely luotto tarkastuksen yhteydessä tehdään DSGVO-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja GDPR-direktiivin 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Periaatteessa meillä on oikeutettu intressi toteuttamiseen luotto tarkistaa valitessaan epävarma maksu tapa (instalment/laskun osto) sinun.

1.2.3. tietojen käyttö petosten ehkäisyä varten
Tila uksen yhteydessä tarjotusta tiedoista voidaan tarkistaa, että tilaus prosessi on epätyypillinen (esimerkiksi useiden tavaroiden samanaikainen tilaaminen samaan osoitteeseen käyttämällä eri asiakas tilejä). Periaatteessa tällaisen tarkastelun tuloksellisuus on oikeutettu intressi. Käsittelyn oikeus perustana on Art. 6 (1) (f) GDPR.

1.2.4. tietojen toimittaminen kuljetukseen
palveluntarjoajia tilattujen tavaroiden toimittamista varten, työskentelemme yhdessä logistiikka palvelujen tarjoajien/kuljetus yritysten ja/tai meren kulku kumppanien kanssa: näihin tietoihin voidaan lähettää tilattujen tavaroiden toimittamista varten tai ilmoitus: etunimi, suku nimi, posti osoite, sähkö posti osoite, Puhelin numero (esim. ilmoitusten välittäminen). Käsittelyn oikeus perustana on Art. 6 (1) (b) GDPR.

1.2.5 perintä palvelujen tarjoajille avoimia saatavia koskevien tietojen toimittaminen
Jos maksamatta olevien laskujen/erien maksaminen epäonnistuu toistuvasta muistutuksesta huolimatta, saatamme toimittaa keräämisestä tarvittavat tiedot perintä toimistolle omaisuuden keräystä varten. Vaihtoehtoisesti voimme myydä maksamatta saatavien perintä toimistolla. Sitten hänestä tulee velallinen ja hänen omissa nimissään. citywatches.fi voi tehdä yhteistyötä sopimussuhteiset perintä palvelun tarjoajan kanssa. Oikeus perusta tietojen siirroille omaisuuden keruun yhteydessä on tieto suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta; tietojen toimittaminen saamisten myynnin yhteydessä perustuu Art. 6 (1) (f) GDPR.

1.2.6. tietojen toimittaminen kumppani yrityksille
Sinulla on mahdollisuus käyttää kolmannen osapuolen tarjouksia alustamme. Tällaisissa tapa uksissa voit tehdä sopimuksen suoraan kumppanimme kanssa, jolle sopimuksen täytäntöönpanoa varten vaadittavat tiedot (esim. etunimi, suku nimi, laskutus-ja toimitus osoite, sähkö posti osoite, laskutus-ja maksu tiedot, syntymä aika, Puhelin numero) lähetetään. Yhteistyökumppaneidemme tarjoamat edut ovat tunnistettavissa kumppani tarjoumiksi. Tämän tietojenkäsittelyn oikeus perusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, f alakohta.

1.2.6.2. muiden myyjien tuotteet
Voidakseen tarjota asiakkaillemme vieläkin suurempi ja houkuttelevampi valinta, citywatches.fi tekee yhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa, jotka tarjoavat tuotteitaan ja palvelujaan omasta puolestaan ja omaan lukuunsa osoitteessa citywatches.fi online-portaali.

Jos tilaat kumppanin artikkelin, sopimus voidaan tehdä vain sinun ja kumppanin välillä. Kun tilaat tällaisen artikkelin, sovelletaan kumppanin yleisiä käyttö ehtoja ja mahdollisesti tieto suoja käytäntöä. Kumppanin yleiset käyttö ehdot ja yksityisyys käytännöt voivat yksittäistapauksissa poiketa citywatches.fi yleisistä ehdoista lähettämällä tilauksesi tai – esimerkiksi käsitellessäsi erityisiä henkilö tieto luokkia (9 artikla GDPR) nimen omaisella suostumuksella – hyväksyt kumppanin tieto suoja käytännön. Tässä tapa uksessa citywatches.fi ei ole sopimussuhteinen kumppanisi, eikä kumppanin tietojen käsittelyn osalta ole vastuussa tieto suoja laista.

Jos tilaat useita artikkeleita eri kumppaneiden ja citywatches.fi kunkin myyjän säännöt ja ehdot ja yksityisyyden suoja sovelletaan jokaiseen artikkeliin. Tapahtuman edellyttämät tiedot (etunimi, nimi, osoite, syntymä aika, Puhelin numero ja Sähkö posti osoite) tallennetaan citywatches.fi ja välitetään kumppanillemme sopimuksen täyttämiseksi. Tämä saattaa käyttää sähkö posti osoitettasi tila uksen tietojen lähettämiseen.

1,3. tietojenkäsittely mainontaa varten

1.3.1. mainonta
Meillä on oikeutettu intressi käyttää tietojasi markkinointi tarkoituksiin. Käytämme seuraavia tietoja omissa markkinoinnissa ja kolmannen osapuolen markkinointi tarkoituksissa: etunimi, suku nimi, posti osoite, syntymä vuosi.

Lisäksi meillä on oikeus tallentaa sinua koskevia lisä tietoja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti omiin markkinointi tarkoituksiinsa sekä kolmansien osapuolien markkinointi tarkoituksiin. Tavoitteena on tarjota sinulle mainoksia suuntautunut yksinomaan teidän todellisia tai koettu tarpeita, eikä häiritse sinua hyödytön mainontaa.

Lisä tietojen toimittamista kolmansille osapuolille ei tehdä. Lisäksi citywatches.fi pseudonymizes/anonymizes henkilökohtaisia tietoja kerätään sinusta varten käyttää peite nimillä/anonymisoituja tietoja omiin markkinointi tarkoituksiin sekä markkinointi tarkoituksiin kolmansille osapuolille (mainostajat).

Peite nimillä/anonymisoituja tietoja voidaan käyttää myös mainostaa verkossa yksilöllisiä, jolloin valvonta mainonnan kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ja/tai virastojen voidaan tehdä. Oikeus perusta henkilö tietojen käytölle markkinointi tarkoituksissa on tieto suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Viittaus opposition oikeuteen

Voit vastustaa henkilö tietojesi käyttöä edellä mainittuihin markkinointi tarkoituksiin milloin tahansa maksutta tulevaisuudessa osoitteessa cs@citywatches.fi.

Jos objekti on objektilla, tietosi estetään jatko käsittelyä varten.

1.3.2. uutis kirje
sivustoillamme/sovelluksissamme Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tilata uutis kirjeemme kirjautumislaatikon kautta. Jotta sähkö posti osoitetta kirjoitettaessa ei olisi tapahtunut virheitä, käytämme niin sanottua kaksinkertaista opt-in-menettelyä (DOI-menettely): Kun olet syöttänyt Sähkö posti osoitteesi rekisteröinti kenttään ja antanut suostumuksesi uutis kirjeemme vastaanottoon, lähettää sinulle vahvistus linkin määritettyyn osoitteeseen. Vain, kun napsautat tätä vahvistus linkkiä, sähkö posti osoitteesi sisällytetään postitus listallemme lähettämään uutis kirjeemme. Tietojen käsittelyn oikeus perusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jos päätät saada uutis kirjeemme aikana kassalle prosessi, me myös sinut postitus listalle. Tässä tapa uksessa ei ole olemassa kaksinkertaista opt-in-tarkistusta.

Peruuttamis ilmoitus

Voit perua suostumuksesi milloin tahansa ja vaikuttaa tulevaisuuteen lähettämällä viestin cs@citywatches.fi tai poistamalla jokaisen uutis kirjeen lopussa.

1,4. online ulkonäkö ja verkko sivujen optimointi

1.4.1. eväs teet – yleiset tiedot

Käytämme eväs teitä eri sivuilla, jotta vierailu sivuillamme houkutteleva ja mahdollistaa käytön tiettyjä toimintoja ja tilastollisesti tallentaa käyttöä sivuillamme. Eväs teet ovat pieniä teksti tiedostoja, jotka selaimesi luo automaattisesti ja jotka on tallennettu laitteeseesi (kannettava tieto kone, tabletti, älypuhelin jne.), kun vierailet sivustollamme. Eväs teet eivät vahingoita laitettasi, eivät sisällä viruksia, troijalaisia tai muita haitta ohjelmia. Kun evästetiedot on tallennettu, kukin johtaa yhteydessä tiettyyn pääte laitteen käytetty. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olemme välittömästi tietoisia henkilöllisyytesi.

Useimmat käyttämistämme eväs teistä poistetaan selain istunnon päättymisen jälkeen (ns. istunnon tai istunnon eväs teet). Tämän avulla voimme tarjota sinulle esimerkiksi rajat sivu ostos koriin, jossa voit lukea, kuinka monta kohdetta ovat tällä hetkellä ostos korissa ja kuinka suuri nykyinen osto-arvo on. Muut eväs teet säilyvät tieto koneessasi ja sallivat meidän tunnistaa tieto koneesi, kun vierailet seuraavan kerran (niin sanottuja pysyviä tai istuntokohtaisia eväs teitä). Erityisesti näiden eväs teiden avulla tarjoamme käyttäjäystävällisiä, tehokkaita ja turvallisia. Näiden tiedostojen avulla voit esimerkiksi tarkastella tietoja, jotka on erityisesti räätälöity kiinnostuksen kohteille sivulla.

Tietenkin voit määrittää selaimesi niin, että se ei säilytä eväs teitä laitteeseen. Useimpien Web-selainten valikko rivin Ohje-valikossa kerrotaan, miten voit estää selainta hyväksymästä uusia eväs teitä, miten voit antaa selaimesi tietää, milloin saat uuden eväs teen, tai miten voit poistaa kaikki jo vastaanotetut eväs teet ja kaikki muut voivat lukita ne.

Toimi seuraavalla tavalla:

Internet Explorerissa:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Napsauta “Yksityisyys”-väli lehteä.
 3. Nyt voit määrittää Internet-vyöhykkeen suojaus asetukset. Tässä voit määrittää, hyväksyttävätkö ja mitkä eväs teet hyväksytään tai hylätään.
 4. Vahvista asetus painikkeella “OK”.

Firefoxissa:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.
 2. Klikkaa “Privacy”.
 3. Valitse avattavasta valikosta Luo mukautetut asetukset.
 4. Nyt voit määrittää, Hyväksytkö eväs teet, kuinka kauan haluat säilyttää nämä eväs teet ja lisätä poikkeuksia siihen, mitä sivustoja olet aina tai ei halua sallia eväs teiden käyttöä.
 5. Vahvista asetus painikkeella “OK”.

Google Chromessa:

 1. Napsauta selaimen työkalu rivin Chrome-valikkoa.
 2. Nyt valitse “Settings”.
 3. Klikkaa “Näytä lisä asetukset”.
 4. Valitse yksityisyys-kohdasta sisältö asetukset.
 5. Eväs teet-kohdassa voit määrittää seuraavat eväs teiden asetukset:
 • Poista eväs teet
 • Estä eväs teet oletuksena • Poista

Eväs teet ja sivustotiedot oletusarvoisesti selaimen lopettamisen jälkeen

 • Tiettyjen sivustojen tai toimi alueiden eväs teiden poikkeusten salliminen

Tietojen kerääminen ja tallentaminen voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa tulevalla tehosteilla tässä selaimessa.

Me huomauttaa kuitenkin, että tässä tapa uksessa et ehkä voi käyttää kaikkia toimintoja tämän sivuston kokonaan.

Sikäli kuin nämä eväs teet ja/tai niihin sisältyvät tiedot ovat henkilö tietoja, tietojenkäsittelyn oikeus perusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Kiinnostuksensa optimoimaan verkkosivustoamme pidetään perusteltuna edellä mainitun säännöksen merkityksessä.

1.4.2. Google Analytics
Käytämme Google Analyticsia, Google Inc:n (“Google”) toimittamaamme verkko analytiikka palvelua, jonka tarkoituksena on suunnitella ja jatkuvasti optimoida verkkosivustojamme yleisen tieto suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Google Analytics käyttää niin sanottuja “eväs teitä”, teksti tiedostoja, jotka on tallennettu tieto koneellesi ja joiden avulla voit analysoida verkkosivuston käyttöä. Tässä yhteydessä luodaan pseudonymisoidut käyttö profiilit ja käytetään eväs teitä. Eväs teen luomat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä, kuten

 • Selaimen tyyppi/versio,
 • Käytetty käyttö järjestelmä,
 • Viittaava URL (aiemmin vierailtu sivu),
 • Tieto koneen isäntä nimi (IP-osoite),
 • Palvelin pyynnön aika.

Tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Inter netin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjään. Google Analyticsin osana Google Analyticsia toimittaman IP-osoitteen ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Voit estää eväs teiden tallennuksen selain ohjelmistoasi vastaavalla asetuksella. Huomaa kuitenkin, että tässä tapa uksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia täydessä laajuudessa. Voit myös kerätä eväs teen luomat tiedot, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön, voit kieltäytyä Google Analytics-seurannasta täältä –

http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout

1.4.4. Google AdWords
Verkkosivustomme käyttää Google AdWords-palvelua. Google AdWords on online-mainonnan ohjelma tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Käytämme toisaalta uudelleenmarkkinointitoimintoa Google AdWords-palvelussa. Uudelleenmarkkinointiominaisuuden avulla voimme näyttää verkkosivustomme käyttäjiä muilla Google Display-verkoston sivustoilla (Googlessa, niin sanotussa Google Adsissa tai muissa verkko sivustoissa) niiden etuihin perustuvan mainonnan perusteella. Tätä varten käyttäjien vuoro vaikutusta sivuillamme analysoidaan, esimerkiksi joka tarjoaa käyttäjälle oli kiinnostunut, jotta voidaan näyttää kohdistettua mainontaa käyttäjille, vaikka vierailevat sivuillamme muilla sivustoilla. Google tallentaa numeron selaimiin käyttäjiä, jotka käyvät Google Display-verkostossa tietyissä Google-palveluissa tai-sivustoissa. Tämä numero, jäljempänä “eväste”, tallentaa näiden käyttäjien vierailut. Tätä numeroa käytetään tietyn tieto koneen verkko selaimen ainutlaatuisessa tunnistamisessa eikä henkilön tunnistamisessa. henkilö tietoja ei tallenneta. Tämän tietojenkäsittelyn oikeus perusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Voit poistaa käytöstä eväs teet Google seuraamalla alla olevaa linkkiä ja lataamalla ja asentamalla plug-in edellyttäen, että: www.google.com/settings/ads/plugin

Lisä tietoja Googlen Uudelleenmarkkinoinnista ja Googlen tieto suoja käytännöstä on osoitteessa: www.google.com/privacy/ads/

1.4.5. Googlen konversio seuranta
Käytämme myös niin sanottua konversio seurantaa käyttäessäsi Google AdWords-palvelua. Kun klikkaat Googlen tarjoomaa mainosta, tulos seuranta eväste sijoitetaan tieto koneellesi/laitteeseesi. Nämä eväs teet menettävät voimassaolo ajan 30 päivän kuluttua, eivät sisällä henkilö tietoja, joten niitä ei käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Muunto eväs teen avulla kerättyjä tietoja käytetään konversio tilastojen luomiseen AdWords-mainostajille, jotka ovat valinneet konversio seurannan.

Tämän tietojenkäsittelyn oikeus perusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Voit estää eväs teiden tallennuksen selain ohjelmistoasi vastaavalla asetuksella. Huomaa kuitenkin, että tässä tapa uksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia täydessä laajuudessa. Lisäksi voit kieltäytyä kiinnosta-pohjaisissa mainoksissa Googlessa ja kiinnostuksen kohteet-pohjaisissa Google-mainoksissa (Google Display-verkostossa) selaimessasi sammuttamalla tai poistamalla https://www.google.com/settings/ads käytöstä osoitteessa https://www.aboutads.info/choices/. Lisä tietoja mieltymyksistä ja yksityisyyden Google, osoitteessa: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/?fg=1

1.4.7. kohdentaminen
Jäljempänä luetellut niin sanotut kohdentamis toimenpiteet, joita me olemme käyttäneet, pannaan täytäntöön GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Käytämme kohdentamis toimenpiteitä, joita käytämme varmistaaksemme, että vain mainokset, jotka perustuvat todelliseen tai oletettavasti kiinnostuksen kohteiksi suuntautuvaan mainontaan, näkyvät pääte laitteissa ja että et ole vaivautunut mainoksista, jotka eivät ole sinua kiinnostavia.

1.4.8.1. paikan päällä kohdistaminen
Verkkosivustomme käyttää evästetietoja mainosten näyttämisen optimointi tietojen keräämiseen ja arviointiin. Nämä tiedot voivat esimerkiksi sisältää tietoja siitä, mitä tuotteita olet tarkastelleet verkkosivustoillamme/sovelluksissamme. Kerääminen ja arviointi tehdään yksinomaan Sala nimellä eikä anna meidän tunnistaa sinut. Erityisesti tietoja ei sovitetaan henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sinusta. Tietojen perusteella voimme näyttää sivustojemme tarjouksia, jotka on erityisesti suunnattu sinun etuja, koska ne johtuvat aiemman käyttäjän käyttäytymistä.

1.4.8.2. uudelleenkohdistaminen
Käytämme myös ulkoisten palveluntarjoajien uudelleenkohdentamistekniikoita, kuten Facebook Finland Limitedin pikseliä. Uudelleenkohdentaminen antaa meille mahdollisuuden tehdä online-tarjouksesta sinulle mielenkiintoisempaa. Tällä tavoin voimme erityisesti kohdistaa verkko mainonnan käyttäjille, jotka ovat jo kiinnostuneita myymälästämme ja tuotteistamme yhteistyökumppaneidemme verkko sivustoilla. Tutkimuksista tiedämme, että näyttö henkilökohtaisen, kiinnostaviin perustuva mainonta Inter netin käyttäjä on mielenkiintoisempaa kuin mainonta, joka ei ole tällaista henkilökohtaista viittausta.

Tätä tarkoitusta varten on asetettu eväste, jonka kiinnostuksen kohteet kerätään käyttäen pseudonyymejä. Näiden tietojen perusteella sinulle näytetään kiinnostuksensa perustuvia mainoksia yhteistyökumppaneidemme verkko sivustoilla. Mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ei tallenneta eikä käyttäjä profiileja yhdistetä sinusta henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin.

Voit halutessasi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietojen keräämisen räätälöityä mainontaa varten.  Tällöin eväste asetetaan siten, että se estää tietojen keräämisen pysyvästi, ellet valitse tätä evästettä selaimessasi tai poista se käyttämällä Poista kaikki eväs teet-toimintoa. Risti riita voidaan toistaa milloin tahansa.

1.4.9. mainonta kumppanit/kolmannen osapuolen eväs teet
Teemme yhteistyötä mainos kumppaneiden kanssa, jotta verkko tarjouksesta olisi sinulle vieläkin mielenkiintoisempaa. Tätä tarkoitusta varten, eväs teet asetetaan meidän mainonta kumppanit vieraillessasi sivuillamme (niin sanottu kolmannen osapuolen eväs teet). Mainonta kumppaniemme eväs teissä tiedot tallennetaan myös käyttämällä pseudonyymejä käyttäjäkäyttäytymisestäsi ja kiinnostuksen kohteistamme, kun vierailet sivustollamme. Osittain myös tiedot kirjataan, joka johti ennen vierailua meidän puolellamme muille osapuolille. Näitä tietoja käytetään näyttämään mainos kumppaneidemme kiinnostuksen kohteeseen perustuvia mainoksia. Henkilö tietoja ei tallenneta eikä käyttäjä profiileja yhdistetä henkilö tietoihin.

Voit estää mainonta kumppaniemme kiinnostuksen kohteeseen perustuvan mainonnan selaimesi vastaavalla evästeasetuksella.

1.4.10. väite/opt-out-mahdollisuus
Jo kuvattujen deaktivointi menetelmien lisäksi voit yleensä estää kuvatut tekniikat asettamalla vastaavan eväs teen selaimeesi. Lisäksi voit halutessasi deaktivoida etusija-pohjainen mainonta avulla etusija Manager saatavilla täällä.

1,5. sosiaalisen median laajennukset
Käytämme Facebookin, Google +: n ja Twitterin sosiaalisia laajennuksia verkkosivustollamme, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, jotta yrityksemme olisi paremmin tunnettu. Taustalla olevaa kaupallista tarkoitusta on pidettävä GDPR:N merkityksessä oikeutettuna intressinä. Niiden tarjoajien on taattava vastuu tieto suojan yhteensopivasta toiminnasta.

Tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus sekä asian omaisen palveluntarjoajan tietojen jatko käsittely ja käyttö sekä niihin liittyvät oikeudet ja asetukset yksityisyyden suojaamiseksi, katso kyseisen palveluntarjoajan tieto suoja käytäntö. , joka meidän linkki seuraavassa.

Kirjautumalla ulos sosiaalisen median sivustoista ja poistamalla eväs teet, voit estää sosiaalisten verkostojen liittämällä kerätyt tiedot sosiaalisen verkoston käyttäjä tilin vierailun aikana sivuillamme. Jos et halua sosiaalisten verkostojen suoraan yhdistää kerätyt tiedot sivustomme kanssa profiiliisi, sinun täytyy kirja utua ulos asiaa sosiaalisten verkostojen ennen vierailulla sivuillamme.

1.5.1. Facebook, Google + ja YouTube
Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin ja Googlen sosiaalisia laajennuksia (Google + ja YouTube). Nämä ovat tarjouksia YHDYSVALTALYRITYKSILTÄ Facebook ja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)).

Jos käyt sivulla, joka sisältää tällaisen laajennuksen, selaimesi muodostaa yhteyden Facebookiin tai Googleen ja sisältö ladataan näiltä sivu ilta. Facebook ja Google voivat seurata vierailunne tällä sivustolla, vaikka et käyttäisi aktiivisesti Social plugin-ominaisuutta. Jos sinulla on tili Facebookissa tai Googlessa, voit käyttää tällaista yhteisö laajennusta ja jakaa tietoja ystäviesi kanssa. citywatches.fi ei ole vaikutusta sisältöön plugins ja tiedon siirtoa.

Facebook ja Google antavat verkko sivuillaan yksityiskohtaista tietoa tietojesi laajuudesta, luonteesta, tarkoituksesta ja käsittelystä. Täältä löydät myös lisä tietoja oikeuksistasi ja asetuksista, joilla voit suojata yksityisyyttäsi.

Facebookin tieto suoja käytäntö: https://www.facebook.com/about/privacy

Googlen tieto suoja käytäntö: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy


1.5.2. Pinterestissä
Tämä sivusto sisältää plugins Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). Pinterest plugin voidaan tunnistaa “PIN IT Button” sivuillamme.

Jos napsautat Pinterestin Pin it-painiketta, kun olet kirjautuneena Pinterest-tiliisi, voit linkittää sivujemme sisällön Pinterest-profiiliisi. Näin Pinterest voi liittää vierailunne sivuillemme käyttäjä tilisi avulla. Halu amme huomauttaa, ettemme ole tietoisia toimitettujen tietojen sisällöstä ja Pinterestin käytöstä. Lisä tietoja on Pinterestin tieto suoja käytännössä: https://about.pinterest.com/fi/privacy

1.5.3. Twitter (englanninkielinen)
Tämä sivusto sisältää myös ominaisuuksia viserrys palvelun. Nämä ominaisuudet tarjoaa Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Käyttämällä viserrys ja “Re-Tweet”-toiminto, sivustot käyt on linkitetty kimittää huomioon ja jakaa muiden käyttäjien kanssa. Nämä tiedot välitetään myös Twitteriin. Internet-selaimesi muodostaa suoran yhteyden Twitter-palvelimiin ja välittää tietoja Twitteriin.

Me huomauttaa, että emme ole tietoisia sisällöstä lähetettyjen tietojen ja niiden käyttöä viserrys. Lisä tietoja on Twitter-tieto suoja käytännössä: https://twitter.com/privacy

Voit muuttaa yksityisyys asetuksiasi Twitterissä tilin asetukset- https://twitter.com/account/settings.

1.5.4. Instagram
Tämä sivusto integroituu myös liitännäiset Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”). Instagram-laajennuksen voi tunnistaa sivullamme olevasta “Instagram-painikkeesta”.

Jos napsautat Instagram-painiketta, kun olet kirjautuneena Instagram-tiliisi, voit linkittää sivujemme sisällön Instagram-profiiliisi. Näin Instagram voi liittää vierailunne sivuillemme käyttäjä tilisi avulla. Huomaa, että emme ole tietoisia toimitettujen tietojen sisällöstä ja niiden käytöstä Instagramissa. Lisä tietoja on Instagramin tieto suoja käytännössä osoitteessa: https://instagram.com/about/legal/privacy

1.5.5. WhatsApp
Tämä sivusto voi myös käyttää WhatsApp (WhatsApp Jaa Button)-painiketta. Tällä painikkeella voit jakaa sisältöä verkko sivuilta kautta WhatsApp sovelluksen matka puhelimeesi. Painike on hyperlinkki. Kun painike ilmestyy tälle sivustolle, mitään henkilö tietoja ei lähetetä WhatsAppin tai muiden kolmansien osapuolien operaattorille. Kun käytät WhatsApp-painiketta, WhatsApp-operaattori oppii, mitä sisältöä jaetaan ja että painiketta on käytetty tällä verkkosivustolla. Lisä tietoja WhatsApp-operaattorin henkilö tietojen käsittelystä on operaattorin tieto suoja käytännössä: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

1,6. asiakas tili/käyttäjä tili
Tarjotaksemme sinulle mahdollisimman suurta mukavuutta, Tarjoamme sinulle pysyvän säilytyksen henkilö tietojasi Sala sanalla suojattuun asiakas tiliin/käyttäjä tiliin.

Asiakas tilin sijoitus on GRDS vapaaehtoinen. Jos luot asiakas tilin, tässä kerättyjen tietojen käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohtaan b). Kun olet määrittänyt asiakas tilin, mitään uudelleenmerkintää ei tarvita. Voit myös tarkastella ja muuttaa asiakas tiliisi tallennettuja tietoja milloin tahansa.

Vain jos haluat tehdä tila uksia verkkosivustomme/hakemuksesi kautta, asiakas tilin avaaminen sopimuksen toteuttamista varten on pakollista.

Tila uksen aikana pyydettyjen tietojen lisäksi sinun on annettava itse valittu sala sana, jotta voit määrittää asiakas tilin. Tämä palvelee yhdessä sähkö posti osoitteesi kanssa, jotta voit käyttää asiakas tiliäsi. Käsittele henkilökohtaisia tietojasi luottamuksellisesti, eikä varsinkaan anna sen olla luvattomien kolmansien osapuolien saatavilla. Huomaa, että senkin jälkeen poistuttaessa sivuillamme, olet automaattisesti kirjautuneena sisään, ellet aktiivisesti kirja utua ulos.

Voit halutessasi poistaa asiakas tilisi milloin tahansa. Huomaa kuitenkin, että tämä ei tarkoita sitä, että asiakkaan tilin tiedot voidaan poistaa, kun olet tilannut yhden meiltä. Tietojesi poistaminen tapahtuu automaattisesti kaupallisten ja verotukseen liittyvien säilyttämis velvoitteidemme umpeutumisen jälkeen. Tämän lisä tietojenkäsittelyn oikeus perusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

1,7. yhteys tiedot
Sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä meihin monella tavalla. Sähköpostitse, puhelimitse, chat tai postitse. Kun otat meihin yhteyttä, käytämme henkilö tietojasi, jotka annat meille vapaaehtoisesti ainoastaan yhteyden ottoa ja pyyntösi käsittelyä varten.

Tämän tietojenkäsittelyn oikeus perustana on 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja tieto suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

1,8. asiakas
Arvostelut/Kommentit-Jos käyttäjät jättävät kommentteja tai muita virkoja verkko sivuilla, niiden IP-osoitteet perustuvat oikeutettuihin intressejä merkityksessä Art. 6 kohta. 1 kirjain f). DSGVO varastoidaan 7 tai 14 päivää. Tämä on oman turvallisuutemme, jos joku lähtee laitonta sisältöä kommentteja ja maksuja (loukkaukset, kielletty poliittinen propaganda, jne.).

1,9. muu käyttäjien sisältö
Sinulla on mahdollisuus julkaista oma sisältö verkkosivustolla eri kohdissa (esim. tuote arviot, Kommentit jne.). Kun lähetät kommentin, suosituksen tai arvostelun tuotteista, tuote merkeistä ja tyyleistä, käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka olet vapaaehtoisesti syöttäneet kommentteihin tai luokituksiin. Voit muokata sisältöä verkkosivustolla julkaisemalla Sala nimellä ja/tai etunimi ja lyhennetty suku nimi.

Tietojen käsittelyn oikeus perustana on 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

1,10 maksut
Käsittelemme maksu tietojasi maksun käsittelyä varten, esimerkiksi jos ostat tai käytät tuotetta ja/tai palvelua verkkosivuston kautta. Maksu tavasta riippuen välitimme maksu tietosi kolmansille osapuolille (esim. luotto kortti maksut luotto kortin tarjoajalle).

Tämän tietojenkäsittelyn oikeus perustana on 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, DSGVO ja 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

1.10.1. PayPal
Kun maksat PayPalin kautta, Maksu tietosi välitetään PayPalille. PayPal varaa itselleen maksu tapoja luotto kortilla PayPalin kautta, suora veloitus PayPalin kautta tai – jos se tarjotaan – “Osta tilille” PayPalin kautta luotto tarkastuksen suorittamista varten. PayPal käyttää maksu kyvyttömyyden tilastollisen todennäköisyyden luotto tarkastuksen tulosta, jonka tarkoituksena on päättää kyseisen maksamis tavan tarjoamisesta. Hyvitys raportissa voi olla todennäköisyys arvoja (ns. pisteytys arvot). Sikäli kuin Pisteet arvot sisältyvät tulokseen luotto raportin. Niiden perustana on tieteellisesti tunnustettu matemaattinen tilastollinen prosessi. Piste arvojen laskentaan sisältyy muun muassa osoite tietoja. Muita tieto suoja tietoja, muun muassa käytettyjen luotto laitosten, Tutustu yksityisyyden suoja PayPal:
https://www.PayPal.com/fi/webapps/MPP/UA/Privacy-Full

1.10.4. oikeutesi

1.10.5.1. yleiskatsaus
Meille myönnetyn suostumuksen peruuttamis oikeuden lisäksi sinulle on tarjolla seuraavat lisä oikeudet, jos niitä koskevat oikeudelliset vaatimukset täyttyvät:

 • Oikeus saada tietoja tallentamistasi henkilö tiedoista (GDPR-asetuksen 15 artikla), erityisesti voit antaa tietoja tietojenkäsittelyn tarkoituksesta, henkilö tietojen luokasta, vastaanottajien ryhmistä, joille tietosi on luovutettu, suunnitellut tietojen alku perän, jos niitä ei ole kerätty suoraan sinulta;
 • Oikeus oikaista virheellisiä tai oikeita tietoja (GDPR 16 artikla),
 • Oikeus poistaa tallennetut tiedot (GDPR-asetuksen 17 artikla), sikäli kuin ei ole oikeudellisia tai sopimusperusteisia säilytys aikoja tai muita oikeudellisia velvoitteita tai oikeuksia, jotka koskevat meitä edelleen, on noudatettava,
 • Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä (18 Art. GDPR), sikäli kuin tietojen paikkansapitävyys on kiistänyt sinua. Jos ostat kautta sivuston tuotteet/palvelut kumppaneilta, edellä mainitut oikeudet koskevat kumppaneitamme vastaavasti. Jos haluat puolustaa edellä mainittuja oikeuksia kumppaneitamme kohtaan, ota yhteyttä suoraan kyseiseen yhteistyökumppaniin.
 • Oikeus tietojen siirrettävyys ACC. Art. 20 DSGVO eli oikeus siirtää valitut tiedot, jotka on tallennettu standardiin, koneellisesti luettavaan muotoon, tai pyytää siirtoa toiselle vastuussa olevalle henkilölle.
 • Oikeus valittaa valvonta viranomaiselle.

Voit puolustaa edellä mainittuja oikeuksia, jotka olette meitä kohtaan alle cs@citywatches.fi.

Jos ostat tuotteita/palveluita yhteistyökumppaneiltamme verkkosivuston kautta, edellä mainitut oikeudet koskevat kumppaneitamme vastaavasti. Jos haluat puolustaa edellä mainittuja oikeuksia kumppaneitamme kohtaan, ota yhteyttä suoraan vastaavaan kumppaniin.

Voit myös pyytää tietoja tallennettuihin henkilö kohta isiin tietoihin.

1.10.5.3. vastustamisen oikeus
Tieto suoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisesti tietojenkäsittely voidaan vastustaa rekisteröidyn erityisestä tilanteesta ilmeneviin syihin.

Edellä mainittua yleistä vastustus oikeutta sovelletaan kaikkiin tässä tieto suoja lausunnossa kuvattuihin käsittely tarkoituksiin, joita käsitellään GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Toisin kuin erityinen oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä mainontaa varten, yleisen tieto suoja-asetuksen mukaan meillä on velvollisuus toteuttaa tällainen yleinen väite vain, jos annat meille pakottavia syitä (esim. mahdollisen vaaran elämäksi tai terveydelle).

1.10.5.4 peruuttamis oikeus
Jos käsittelemme tietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei merkitse sitä, että suostumuksen perusteella suoritettu tietojenkäsittely peruutuksen aikaan tulee tehottomaksi.

1.10.6. Data security
All personal data transmitted, including your payment data, are transmitted using the generally accepted and secure standard SSL (Secure Socket Layer). SSL is a secure and proven standard that is also used in online banking. You will see a secure SSL connection, including the attached s at the http (i.e. https: // …) in the address bar of your browser or the lock icon at the bottom of your browser.

Incidentally, we use appropriate technical and organizational security measures to protect your personal data stored against us against manipulation, partial or complete loss and against unauthorized access by third parties. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

1.10.6.1. Spoofing, spam and phishing warnings
The security of our customers’ data is our top priority. Below we would like to give you some safety instructions.

Beware of so-called phishing and spoofing attempts

In this scam mesh, unfortunately, the brand citywatches.fi  is misused as a supposed sender. Specifically, this means that consumers receive fake emails on behalf of citywatches.fi These e-mails are often based on the citywatches.fi  Brand layout and may be difficult to distinguish from genuine e-mails from citywatches.fi.

The fraudsters want to exploit the trust between citywatches.fi  and our customers and thereby steal sensitive data (e.g. login, customer information, payment information) or install malicious software (such as viruses or Trojans) on your computer or smartphone.

The creation of these e-mails and the shipping will not be done by citywatches.fi, even if our name should be used as sender. Unfortunately, citywatches.fi  can not influence the sending of these illegal e-mails.

Here are some features that help you recognize emails from citywatches.fi:

 • citywatches.fi Does not ask you for personal information by e-mail, nor does citywatches.fi ask you for confirmation of personal information via a link in an e-mail.
 • You will receive order confirmations and invoices from citywatches.fi only for orders that you have actually made.
 • citywatches.fi Only sends e-mails with file attachments if you have requested them explicitly from us (e.g. operating instructions).
 • Mails from citywatches.fi should have no spelling and grammatical errors, as they are always proofread before shipping.

How to properly handle spam, phishing and spoofing emails:

 • We recommend that you delete suspicious emails immediately.
 • Never open links and attachments in suspicious emails or disclose personal information.
 • If you have accidentally clicked on links in the e-mail, change your Website password immediately under My Account. We also recommend that you perform a virus scan on your computer.
 • If any unusual or suspicious information about orders or your customer information is included in the email, log in to My Account. There you will see all the actual orders you have placed and you can check the order status and invoice numbers. Enter the address of the Website manually in the address bar of your browser. This will prevent you from being led to fraudulent websites via a link in the email.

Meidän kärki ja palvelu sinulle: Jos olet koskaan epävarma, vain lähettää meille sähkö postia cs@citywatches.fi

1.10.6.2. tärkeitä huomautuksia tietojesi suojaamisesta
Nykypäivän Connected World, luvaton pääsy henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja on todellisuutta, että yksilöt ja yritykset kohtaavat joka päivä. Se on suuri haaste ilman kysymys.

Koska yksityisyys on etusijalla, panostamme järjestelmämme turvallisuuteen ja valvomme niitä jatkuvasti. Koska kun ostat verkossa verkko sivuilla voit antaa meille tietoa itsestäsi. Näiden tietojen turvallisuus on meille tärkeää. Koska sinäkin voit tehdä jotain suojellaksemme luvattoman pääsyn kolmansille osapuolille tietosi, haluaisimme antaa sinulle neuvoja siitä, miten käsitellä tietojasi turvallisesti.

Miten voin suojata henkilökohtaiset tietoni?
Pohjimmiltaan: suojaa asiakas tilisi ja myös tieto koneen, kannettavan tai mobiililaitteen kanssa turvallisia Sala sanoja ja PIN-koodeja, että vain sinä tiedät! Varmista myös kirja utua ulos jokaisen verkko-ostoksia verkko sivuilla.

Varmista, että käytät aina Sala sanoja vain yhdelle tilille! Älä koskaan käytä Sala sanaa eri palveluntarjoajille tai portaaleille. Ruudullinen tokko te kanisteri apu tunnus sana valikoida ajaksi kudos model after toinen websites koska kummuta. Jos näin on, suosittelemme, että muutat kaikki Sala sanat välittömästi.

Älä kirjoita Sala sanoja vapaasti käytettävissä olevaan sijaintiin. Jälleen, ehtiä totta kai että ainoa te hankkia pääsy jotta tunnus sana.

Miten luon suojatun Sala sanan?
Sala sanat on valittava niin, että niitä ei voida helposti arvata, esimerkiksi, ei tavallisia sanoja arjen, nimi tai nimet sukulaisia. Jotta sala sana olisi entistäkin turvallisempi, suositellaan isojen ja pienten kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien yhteiskäyttöä.

Onko muita asioita, joita minun pitäisi harkita?
Jos joskus käytät julkisesti saatavilla olevaa tieto konetta, varmista aina, että kirja udut ulos vierailun jälkeen citywatches.fi.

Jos saat ei-toivottuja Sähkö posti viestejä ilman konkreettista yhteyttä, pyydämme sinua antamaan verkkosivuston Sala sanoja tai antamaan tietoja maksu tiedoista, ohita tämä ja ota meihin yhteyttä välittömästi osoitteessa cs@citywatches.fi. Tutkimme näitä tapa uksia.